• Được đầu tư mới|Hiện đại

  Trang thiết bị

  Được đầu tư mới
  Hiện đại
 • Chu đáo|Nhiệt tình|Tận tâm với công việc

  Y, Bác sĩ

  Chu đáo
  Nhiệt tình
  Tận tâm với công việc
 • Thực hiện tại Trung tâm

  Mổ nội soi

  Thực hiện tại Trung tâm
 • Thể thao

  Hoạt động

  Thể thao
 • Văn nghệ

  Hoạt động

  Văn nghệ
home
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 03/2019/TT-BNV 14/05/2019 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
2 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC, THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
3 52/2019/QH14 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức. luật công chức
4 PL3-2164/UBND 03/06/2020 Phụ lục 3
5 PL2-2164/UBND 03/06/2020 Phụ lục 2
6 PL1-2164/UBND 03/06/2020 Phụ lục
7 2164/QĐUBND 03/06/2020 Quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Y tế An Nhơn
8 267/QĐ-TTYT 26/09/2016 Quy định về việc khám sức khỏe tại trung tâm Y tế An Nhơn
9 235/QD-TTYT 26/07/2013 Quy trình khám bệnh tại khoa khám của trung tâm Y tế An nhơn
10 124/TTYT-TCHC 03/11/2017 Hướng dẫn Cán bộ nhân viên thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017
11 2382/QĐ-SYT 26/10/2017 1273/QĐ-SYT
12 174/BC-SYT 29/06/2017 Bào cáo tình hình bệnh Sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét tuần 26
13 1449/SYT-NVY 28/06/2017 Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe
14 1393/SYT-NVY 23/06/2017 Hướng dẫn thực hiện quyết định số 2286/QĐ-BYT
15 1352/SYT-NVD 16/06/2017 Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng